REFERENCE

Malířka Jitka Němečková

Ahoj Kalmane,
chci tě pozdravit a poděkovat za tvoji přednášku v Maitree.
Když jsem na přednášku jela, říkala jsem si, co se asi můžu dozvědět za dvě hodiny. 
Musím ale říct, že to pro mě byly jedny z nejlépe investovaných peněz za poslední dobu. Jsem v transformačním období, ve kterém intenzivně hledám sama sebe a tvoje přednáška a tvůj způsob bytí mě velmi oslovil a pomohl nasměrovat.

Po celou dobu přednášky jsem se cítila velmi dobře právě proto, že přistupuješ k lidem s úctou. 
A tvůj způsob zacházení s vlastní "nedokonalostí" je velmi inspirativní.
Teprve po tvé přednášce mi došlo, proč bych měla chtít či proč je pro mě výhodné být v přítomnosti. :) 

Ať se ti daří a těším se na další setkání.
Jitka

http://www.ellaerba.cz

Eva Čejková Vašková, Zakladatelka a jednatelka Ženy s.r.o

„Kalmana jako svého kouče jsem si vybrala na našem druhém setkání. Zaujal mě svým přístupem s lidským rozměrem a bez známek ega. Od začátku mě inspiruje hledat myšlenky a cesty nikoliv JAK, ale PROČ to dělat. Se svým příběhem, buddhistickými tématy a životními hodnotami je pro mě velkým vzorem." 
Eva Čejková

http://www.zenysro.cz

Jaroslav Hejra a Veronika Pešatová,
Pražská realitní společnost DEFIRE

"První tři roky našeho podnikání byly do značné míry neorganizované a chaotické. Někdy se nám dařilo lépe, někdy hůře a my nevěděli, co a jak dělat pro dlouhodobé zlepšení a stabilitu.
S Kalmanem jsme začali spolupracovat před dvěma lety. Zpočátku nás k této spolupráci vedla jediná touha - vydělávat více peněz. Společně jsme se učili novým organizačním a komunikačním dovednostem. Po čase jsme zjistili, že ani my na vedoucích místech, ani naši makléři nedokážeme kvůli vyšším ziskům změnit své zažité podnikatelské "zlozvyky". Společně jsme tedy dospěli k poznání, že honba za penězi naší firmě nesvědčí, protože nikoho z nás dlouhodobě nemotivuje.
Zvolili jsme 6 nových firemních priorit. Tou nejdůležitější, kterou nám Kalman zpřístupnil, je NADCHNOUT a FASCINOVAT co nejvíce lidí kvalitou našich služeb. Přijetím této a dalších pěti zásadních priorot došlo k několika významným změnám:

1. Soustředíme se především na klienty: promyšlenými dotazy jsme zjišťovali skutečné touhy a potřeby našich klientů. Začali jsme je naplňovat a překračovat.
2. Kvalita našich služeb stoupá, což se projevilo tak, že průměrný plat našich makléřů vzrostl na 40.000,- Kč měsíčně.
3. Výrazně se zlepšily vztahy a atmosféra uvnitř našeho týmu.
Ačkoli jsme téměř denně zaplavováni nabídkami jiných školitelů, držíme se našeho kouče Kalmana. To, co učí, sám dělá.

Postupy, strategie i hodnoty, které s námi sdílí, jsou čím dál tím účinnější a zábavnější. Má obrovský podíl na tom, že:
80 % těch, kteří se drželi našich pokynů, prodalo svou nemovitost do 3 měsíců!

http://www.defire.cz